Báo giá màng nhà kính, nhà lưới mới nhất {2020}

Bảng báo giá thiết bị nhà màng, nhà kính, nhà lưới tại Hà Nội { Mới nhất 2020}

  • Màng nhà kính: Màng nhà kính còn được gọi là màng lợp nhà kính, màng che phủ mái nhà kính, nilon lợp mái nhà kính, màng pe, cuộn màng lợp mái …

Bảng báo giá màng nhà kính Ginegar Israel { 2020 }

STT

Chiều rộng

{Mét}

Chiều dài

{Mét}

Diện tích

{M2}

Độ dày

{Mic}

Đơn giá

(Cuộn)

Xuất xứ
01 3,2 m 100 m 320 m2 150 4.320.000 Israel
02 3,7 m 100 m 370 m2 150 4.995.000 Israel
03 4,2 m 100 m 420 m2 150 5.670.000 Israel
04 4,7 m 100 m 470 m2 150 6.345.000 Israel
05 5,0 m 100 m 500 m2 150 6.750.000 Israel
06 5,2 m 100 m 520 m2 150 7.020.000 Israel
07 5,7 m 100 m 570 m2 150 7.695.000 Israel
08 6,0 m 100 m 600 m2 150 8.100.000 Israel
09 6,2 m 100 m 620 m2 150 8.370.000 Israel
10 7,0 m 100 m 700 m2 150 9.450.000 Israel
11 7,2m 100 m 720 m2 150 9.720.000 Israel
12 8,0 m 100 m 800 m2 150 10.800.000 Israel
13 10 m 100 m 1000 m2 150 13.500.000 Israel
14 12 m 50 m 600 m2 150 8.100.000 Israel
15 12 m 60 m 720 m2 150 9.720.000 Israel

 

Bảng báo giá màng nhà kính Pro Film công nghệ Israel

STT

Chiều rộng

{Mét}

Chiều dài

{Mét}

Diện tích

{M2}

Độ dày

{Mic}

Đơn giá

(Cuộn)

Xuất xứ
01 3,2 m 100 m 320 m2 150 3.360.000 PRC
02 3,7 m 100 m 370 m2 150 3.885.000 PRC
03 4,2 m 100 m 420 m2 150 4.410.000 PRC
04 4,7 m 100 m 470 m2 150 4.935.000 PRC
05 5,0 m 100 m 500 m2 150 5.250.000 PRC
06 5,2 m 100 m 520 m2 150 5.460.000 PRC
07 5,7 m 100 m 570 m2 150 5.985.000 PRC
08 6,0 m 100 m 600 m2 150 6.300.000 PRC
09 6,2 m 100 m 620 m2 150 6.510.000 PRC
10 7,0 m 100 m 700 m2 150 7.350.000 PRC
11 7,2m 100 m 720 m2 150 7.560.000 PRC
12 8,0 m 100 m 800 m2 150 8.400.000 PRC
13 9,0m 100 m 900 m2 150 9.450.000 PRC
14 10 m 100 m 1000 m2 150 10.500.000 PRC
15 3,2m 100 m 320 m2 200 4.480.000 PRC
16 4,2m 100 m 420 m2 200 5.880.000 PRC
17 5,2m 100 m 520 m2 200 7.280.000 PRC
18 6,0m 100 m 600 m2 200 8.400.000 PRC
19 7,0m 100 m 700 m2 200 9.800.000 PRC

Bảng báo giá lưới chắn côn trùng mới nhất {2020}

  • Lưới chắn công trùng: Lưới chống côn trùng gồm lưới UV chắn côn trùng, Lưới chắn côn trùng thông thường dùng trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính nông nghiệp công nghệ cao

Báo giá lưới chắn côn trùng thông thường

STT

Khổ rộng

Mét

Chiều dài

Mét

Diện tích

M2

Mật độ lỗ

Lỗ/cm2

Đơn giá

Cuộn

01 1m 48 m 48m2 70 – 80  
02 1m4 48 m 67m2 70 – 80  
03 1m8 48 m 86m2 70 – 80   
04 2m1 48 m 100m2 70 – 80   
05 2m4 48 m 115m2 70 – 80   
06 2m7 48 m 130m2 70 – 80   
07 3m3 48 m 158m2 70 – 80   

Bảng báo giá lưới UV chắn côn trùng { 2020}

STT

Khổ rộng

{ Mét}

Chiều dài

{Mét}

Diện tích

{ M2}

Mật độ lỗ

{Lỗ/inches}

Đơn Giá

{Cuộn}

01 1m2 50 60 32 mesh  
02 1m8 50 90 22 mesh  
03 2m 50 100 32 mesh  
04 2m 50 100 51 mesh  
05 3m6 50 180 32 mesh  

 

 Bảng báo giá thanh nẹp nhà kính, Dây chằng mái chống bão nhà màng và một số sản phẩm liên quan đến hệ thống nhà màng sẽ có vào thời gian sớm nhất có thể.

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ White House

ĐC: 09 BT2 KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0329 366 840 – 0329 360 534

Email: Agrihitechvn@gmail.com

Website: agrihitech.vn

Video màng nhà kính Ginegar về kho cty tháng 10.2019