Màng nhà kính Ginegar Israel về kho tại Hà Nội 02.06.2020

Màng nhà kính Ginegar Israel được chất đầy container
Màng nhà kính Ginegar Israel chất đầy Container 20″
Màng nhà kính Ginegar được hạ xuống bằng xe nâng
Màng nhà kính Ginegar bắt đầu được hạ xuống
Màng nhà kính Ginegar được đóng gói rất cẩn thận
Màng nhà kính Ginegar được đóng gói rất cẩn thân
Quá trình hạ hàng màng nhà kính cẩn thận tại Agrihitech.vn
Màng nhà kính Ginegar Israel được nâng hạ rất cẩn thận
Kho hàng màng nhà kính Ginegar
Kho hàng màng nhà kính Ginegar Israel của Agrihitech.vn

Xem video màng nhà kính Ginegar về kho agrihitech.vn ngày 02.6.20