Hệ thống tưới phun mưa 3000m2 nhà màng tại Lục Nam

Chủ đầu tư: Anh Quyền
Địa điểm dự án: Lục Nam- Bắc Giang
Diện tích cần hệ thống tưới phun mưa : 3000m2
Dự án được thực hiện vào tháng 5 năm 2018
Dự án sử dụng:
– Bơm 1.5KW
– Vòi tưới phun mưa Spinnet
– Ống HDPE
– Ống dẫn LDPE Hàn Quốc, Lọc 2 in Hàn Quốc
– Hệ thống phụ kiện khác
Một vài hình ảnh thực tế về hệ thống tưới tự động tại Lục Nam- Bắc Giang