Hệ thống tưới nhỏ giọt cho nhà màng 2000m2 tại Hà Đông

Địa điểm dự án thi công hệ thống tưới nhỏ giọt : Hà Đông – Hà Nội

Diện tích hệ thống cần tưới 2500mm2

Dự án hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng :
– Túi PE trồng cây trắng đen 20x40cm
Dây tưới nhỏ giọt Hàn Quốc
– Ống Ldpe Hàn Quốc
– Bộ que cắm nhỏ giọt Capinet 60cm _ Isael

Một vài hình ảnh về hệ thống tưới nhỏ giọt tại Hà Đông, Hà Nội