Dây tưới nhỏ giọt MD, ống Ldpe MD và phụ kiện về kho 01.2020